ATECH   s.r.o.

A U T O M A T I O N

 

Systémy měření a regulace:

Řídící a regulační systémy pro ekologické aplikace

          i čističky odpadních vod

          i monitorování škodlivin v ovzduší, vodě a půdě

          i centrální informační síť

 Řídící a telemetrické systémy pro vodárenství

          i včetně zabezpečení přechodu radomové sítě na dispečink s PC

Technické poradenství pro

          i čističky odpadních vod včetně domovních

                      i kontinuální provoz

                      i přerušovaný provoz

          i úpravny vod

          i MVE - malé vodní elektrárny

          i nestandardní zdroje energií

Konzultační středisko pro projektování a provoz závlahových systémů

          i využití nejnovějších zahraničních systémů

Řídící a dispečerské pracoviště

          i monitorující kvalitu vody

          i kompletní vybavení dispečinků

Automatizace a řízení technologických procesů

          i řízení tepelných procesů (pece, hořáky, spalovny atd.)

          i energetická zařízení

          i turbíny, kompresory

          i biotechnologie

Nabízíme, poskytujeme a zaručujeme:

          i Vysokou kvalitu a spolehlivost dodávaných zařízení

          i Použití řídících systémů od renomovaných výrobců

          i Minimálně dvouletou záruční lhůtu

          i Podrobnou projektovou dokumentaci

          i Záruční i pozáruční servis do 24 hodin od nahlášení poruchy

          i Dodávku náhradních dílů minimálně 10 let po realizaci zařízení

          i Školení obsluhy včetně zahraničních stáží

          i V energetických aplikacích značné úspory energií

          i Pohotovou realizaci

          i Velmi výhodné ceny a platební podmínky

Reference:

          i ČOV Varnsdorf - řízení technologického procesu

          i Vodárenský dispečink Kutná Hora - řídící systém včetně operátorské stanice

          i Vodojem Černošice - řídící a kontrolní systém

          i Sigmont Hranice - rozšíření úpravny vody Plzeň

          i Svobodka, Tachov (Sigmont Hranice) - úpravna vody včetně operátorské stanice

          i VHS Vrchlice (Vodojem Střed) - řídící systém a radiový přenos na centrální dispečink

          i Studie pro projekt ICEF - stabilizace hladiny Mrtvého moře

          i projekty nových technologií odsolování mořské vody

Poptávku na řešení konkrétní aplikace a monitorování si můžete vyžádat na adrese:

ATECH Automation, sro.

U Vršovického nádraží 16, 101 00 Praha 10

tel / fax: 02 / 71745891, mobil: 0602 / 244587