VODNÍ KVĚT - SINICE

Mnoho vodních ploch určených pro rekreaci nebo pro vodárenství je v průběhu letních měsíců zamořeno výskytem vodního květu sinic s negativními dopady na zdraví obyvatel. Různá onemocnění, především u dětí, které patří k nejrizikovější skupině obyvatel, jsou způsobena právě kontaktem s vodním květem sinic.  Pokud vás zajímá tato problematika, informujte se na našich internetových stránkách Vodní květ o možnostech korekce výskytu sinic.

O vážnosti situace se sinicemi se nepíše příliš, neboť veřejnost by se docela vyděsila.

Ale přesto zde alespoň jeden článek uveřejníme: 

POČKÁME SI, AŽ NÁS OTRÁVÍ SINICE?- Reflex

A o tom, že korekce výskytu již byla přichystána, avšak stop akci dala obava z modré skalice...

PROTI SINICÍM POUŽIJÍ LETOS MODROU SKALICI - Chebsko

Aktuální zpráva z Mf Dnes Karlovarsko 19/5/2005 snad vážně již někoho rozhýbe....

Voda v přehradě Skalka bude ke koupání až za mnoho let

Další stránky o vodním květu sinic: www.sinice.cz

Konference o stavu českých vod a povídání o tom jak jej napravit

zpět na hlavní stránku Vodního klubu