INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Jednou z činností Vodního klubu je poskytování informací o vztahu člověka a vodního prostředí. Mimo již zmíněné oblasti jsme se v oblasti ekologie vod zaměřili také na problematiku úpraven vod a domovních čistíren odpadních vod. Ve spolupráci s firmami ATECH Automation,sro. a Západní stavební, a.s. jsme schopni zajistit vypracování odborných studií a výstavbu těchto zařízení. Rádi vám zašleme bližší informace.

Pokud máte zájem, přijďte na naše klubová setkání. Informace jsou na stránce www.alea.cz/divers v rubrice AKTUÁLNÍ VZKAZY.