časopis NOVÁ VODNÍ REVUE - DOBRÁ VODA

vydává s Vodním klubem spolupracující nakladatelství Gnóm -Eisenmann Media, sro. unikátní časopis - nezávislý čtvrtletník zabývající se jachtingem, vodním záchranářstvím, potápěním (včetně potápění technického) a ekologií vod. Tato vpravdě průkopnická revue je tvořena našimi předními odborníky v daných oborech, kteří svými původními materiály informují o posledních novinkách a dění širokou obec čtenářů. Články jsou bohatě doprovázeny fotografiemi. Časopis je k dostání ve Vodním klubu. Pokud tento časopis ještě neznáte, základní informace naleznete na stránce: www.nova-vodni-revue.cz .