V následujících odstavcích jsou bližší informace o jednotlivých činnostech Vodního klubu:

POTÁPĚNÍ    VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  

POTÁPĚČSKÉ BAZÉNY a výuka plavání    

PODHLADINOVÁ TERAPIE- pomoc paraplegikům (nemocným s míšní lézí)

ZÁJEZDY a SAFARI      EXPEDICE

časopis NOVÁ VODNÍ REVUE - DOBRÁ VODA

VODNÍ KVĚT - technologie "Korekce sinic vodního květu"

INFORMAČNÍ STŘEDISKO     SEMINÁŘE   FIFTY BAR- klubová setkání

spolupráce se sponzory